cô giáo như mẹ hiên

Địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017-de-thi-giao-vien-gioi-cap-truong-nam-hoc-2016-2017-11796534.html

Ngày đăng: 19/10/2016 194 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017PHẦN THI KIẾN THỨC( Thời gian làm bài 120 phút)Phần câu hỏi trắc nghiệmCâu 1: Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo gồm nôi dung nào?a . Giáo dục trẻ có kĩ năng cơ bản của hoạt động âm nhạc và tạo hình năng. Giáo dục trẻ có khả năng thể hiện cảm xúc sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình Giáo dục trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống, và trong tác phẩm nghệ thuật . Có khả năng thể hiện cảm xúc ,sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc ,tạo hình và hứng thú tham gia vào các hoạt động nghệ thuật .Câu 2: Theo đồng chí những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến việc chuẩn bị kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1 a. Đặc điểm phát triển của trẻ, môi trường giáo dục, năng lực của giáo viên b. Đặc điểm phát triển của trẻ, môi trường giáo dục, gia đình và sự phối hợp của gia đình. c. Đặc điểm phát triển của trẻ ,môi trường giáo dục, gia đình và sự phối hợp của gia đình.năng lực của giáo viênCâu 3: Đánh giá trẻ hàng ngày với những nội dung nà sau đây: Đánh giá về tình trạng sức khỏe trong ngày của trẻ; b . Đánh giá về trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ; c . Đánh giá về kiến thức và kĩ năng của trẻ. d . Cả a,b,và cCâu 4. Trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là a.Tăng cường thực hành vận dụng kiến thức. b.Phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ. c. Dạy kiến thức cơ bản vững chắc.Câu 5: Theo đồng chí giáo dục kỹ năng xã hội gồm những nội dung nào? a. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tuân thủ các quy định b. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh, biết tuân thủ các quy định, biết hợp tác chia sẽ với mọi người xung quanh c. Giáo dục trẻ tự tin vào bản thân, biết tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanhCâu 6: Khi tổ chức hoạt động chơi tập có chủ định của GV chúng ta tiến hành mấy bước? Đó là những bước nào? 4 bước đó là: Tạo hứng thú cho trẻ đến với HĐ Chơi-Tập ; Cung cấp biểu tượng kết hợp hành động, “thao tác mẫu” ; Tổ chức luyện tập, củng cố ; Động viên, khuyến khích trẻ liên hệ với thực tế.3 bước đố là: Tạo hứng thú cho trẻ đến với HĐ Chơi-Tập ; Tổ chức luyện tập, củng cố ; Động viên, khuyến khích trẻ liên hệ với thực tế.Câu 7: Khi xây dựng các góc hoạt động ta căn cứ vào phương án nào?a. Diện tích phòng học và đồ dùng học liệu.b. Nội dung cụ thể từng chủ điểm.c. Độ tuổi và số trẻ trong lớp.d. Cả. a,b,cCâu 8 : Việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong các trường học dựa vào những văn bản nào?Thông tư 26/2012/TT- BGDĐT; Thông tư 36/2011/TT- BGDĐTThông tư 26/2012/TT- BGDĐT; Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT; kế hoạch BDTX của phòng giáo dục; Kế hoạch BDTX của nhà trườngThông tư 26/2012/TT- BGDĐT; kế hoạch BDTX của phòng giáo dục; Kế hoạch BDTX của nhà trườngCâu 9: Nghị quyêt số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định rõ mục tiêu của giáo dục mầm non là:a.... Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mĩ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1”b. Hoàn thành giáo dục phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí năm 2020c. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với từng địa phương và cơ sở giáo dục.d. Cả 3 đáp án trên.Câu 10: Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo là: a. Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên; có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc tạo hình b. Yêu
Tác giả: Dương Thị H­Ương
Nguồn: mamnon-sonbinh-hatinh.violet.vn