Trường Mầm non Sơn Bình có tổng số 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên . Tất cả đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 86% đạt trình độ trên chuẩn

 Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên  luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.  Tập thể CBGV-NV luôn tạo mối đoàn kết ,nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 44 cháu với 4 cô giáo 

Lớp MG 3 tuổi : 44 cháu được chia thành 2 lớp với 2 cô giáo 

Lớp MG 4 tuổi: 39 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá MG 5 tuổi: 45 cháu với 2 cô giáo