cô giáo như mẹ hiên

Địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Bích ngọc
Hiêu trưởng Phạm Thị Bích ngọc
Ngày tháng năm sinh 09/03/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sp
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Sơn Bình- Hương Sơn Hà Tĩnh
Điện thoại 0857460272
Email ngocphumnsb@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách